קורס מורים חדשים | תש"פ

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הקורס לליווי מורים חדשים הינו קורס חובה המיועד לעובדי הוראה חדשים שבזמן ההשתתפות בקורס, זוהי שנת ההוראה הראשונה שלהם (שלאחר שנת ההתמחות-סטאז'), וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל תשע 1 (ב).
הקורס נותן מענה לצרכיהם המקצועיים של מורים הנמצאים בשלב זה.

 

הכרה לגמול:

הקורס מוכר לצורכי הקידום בדרגות "אופק חדש" וכן מוכר ברפורמת "עוז לתמורה".
עובד הוראה חדש, המשתלב במסגרת נוספת לפיתוח מקצועי, בהשתלמות מוסדית על פי בקשת מנהל/מפקח, יוכרו לו עד 30 שעות נוספות (סה"כ 60 שעות פיתוח מקצועי).


 

היקף הקורס:

30 שעות במפגשים באוניברסיטת ת"א + 20 שעות ליווי אישי. הליווי האישי מתבצע ע"י מורה מלווה מצוות בית הספר בו המשתתף/ת מועסק/ת, בתיאום עם מנהל בית הספר ו/או המפקח.
לפיכך, יש לדאוג בהקדם לקבלת מורה מלווה.

 

דמי השתתפות:  65 ש"ח בלבד. ישולמו בעת הרישום, ללא החזר על ביטול מכל סיבה שהיא.

 

מועדי הקורס:

אפשרות ראשונה:
ימי שלישי,  בין השעות  16:15- 19:30 אחת לשבועיים. פתיחה: 26.11.2019 
 

אפשרות שנייה:
ימי שני, בין השעות  16:15- 19:30 אחת לשבועיים. פתיחה: 25.11.2019 
 

 

 

למידע נוסף - רכזת: רעות שפר
​שעות קבלה במשרד, בנין שרת חדר 425:

ימי ראשון בין השעות 12:00-18:00
ימי שני בין השעות 12:00-18:00
ימי חמישי בין השעות 14:00-16:00

טלפון:  03-6406260  דוא"ל merkaz@tauex.tau.ac.il

נוהלי המרכז:

1. דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י התלמיד, בכל שלב. 2. הודעות על ביטול רישום/הפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה. 3. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block