קורס מורים חדשים | תש"פ

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

הקורס לליווי מורים חדשים הינו קורס חובה לעובדי הוראה חדשים שבזמן ההשתתפות בקורס זו שנת ההוראה הראשונה שלהם, שלאחר שנת ההתמחות, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל תשע 1 (ב).
הקורס נותן מענה לצרכיהם המקצועיים של מורים הנמצאים בשלב זה.

 

הקורס מוכר לצורכי הקידום בדרגות "אופק חדש" וכן מוכר ברפורמת "עוז לתמורה".
עובד הוראה חדש, המשתלב במסגרת נוספת לפיתוח מקצועי, בהשתלמות מוסדית על פי בקשת מנהל/מפקח, יוכרו לו עד 30 שעות נוספות (סה"כ 60 שעות פיתוח מקצועי).


 

היקף הקורס:

30 שעות במפגשים באוניברסיטת ת"א

20 שעות ליווי אישי (בנוסף למפגשים באוני'). הליווי האישי מתבצע ע"י מורה מלווה מצוות בית הספר בו המשתתף/ת מועסק/ת, בתיאום מנהל בית הספר ו/או המפקח.

 

 

מועד:

ימי שלישי,  בין השעות  16:15- 19:15 אחת לשבועיים

 

דמי השתתפות:  65 ש"ח בלבד. ישולמו בעת הרישום, ללא החזר על ביטול מכל סיבה שהיא.

 

קישור לטופס הרשמה יפורסם כאן עם פתיחת הרישום

 

 קישור לאתר משרד החינוך למידע מפורט בנושא

 

למידע נוסף - רכזת: רעות שפר

טלפון:  03-6406260  דוא"ל merkaz@tauex.tau.ac.il

 
נוהלי המרכז:

1. דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י התלמיד, בכל שלב. 2. הודעות על ביטול רישום/הפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה. 3. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block