כניסה להוראה וחונכות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

<<<<<<   ראה מידע בתפריט מצד ימין

כניסה להוראה

שלב הכניסה להוראה הוא שלב משמעותי וחשוב בהתפתחות המורים החדשים, בהישארותם במערכת החינוך ובהיותם מורים איכותיים יותר.

 

ההתמחות בהוראה הינה חובה החלה על תלמידי תעודת ההוראה באוניברסיטאות שהחלו את לימודיהם משנת תשס"ג ואילך. השנה הראשונה בהוראה מהווה את שנת ההתמחות בהוראה. עבודת ההוראה של המתמחה מתבצעת בליווי מורה חונך, לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים. הצלחה בשנה זו מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block